• Liza-Maria Norlin – Redo att kapa vårdköer!

    Liza-Maria Norlin. Foto:@andersaugustssonfoto

    • I Västernorrland har 45 % av oss som står i vårdkö väntat olagligt länge. Det är ett systemfel. Det är dags för ett nationellt ansvar för sjukvården.
    • I Västernorrland får 12 % av de ungdomar som står i kö till BUP ett besök inom 30 dagar, i Gävleborg är det 95 %. Det är dags för en jämlik vård.
    • För att hela Sverige ska fungera är den Nya Ostkustbanan en nödvändighet. Det är dags att sätta planerna i verket, bygg.