• 2. Små barn behöver små barngrupper

  En förskola med hög kvalitet och där barnen sätts i centrum är avgörande för att föräldrarna ska känna sig trygga att lämna sina barn, därför är det viktigt att det på förskolan finns goda vuxna förebilder som barnen kan utveckla förtroende för. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att barnen ska bli sedda av de vuxna, oavsett vilken typ av barnomsorg barnet har. Och avsett om barnomsorgen behövs på dagen eller natten. Det behövs vuxna som har tid och ork att lyssna, trösta, bära, läsa sagor, rabbla bokstavsramsor och göra allt det där som barn behöver – även när föräldrarna är på jobbet.

  Kristdemokraterna är partiet för valfrihet åt familjen – men också för bättre kvalitet i förskolan. Vi arbetar genomgående för att skapa förutsättningar för mer tid med barnen. Det finns andra som anser att förskolan ska lägga resurser på att genuscertifiera barnens leksaker, könskvotera lektid eller revidera barnböcker ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Det finns också de som anser att det viktigaste med förskolan inte är omsorg utan utbildning. De sista tenderar att prioritera större barngrupper och högre andel högskoleutbildad personal framför mer tid med barnen och mindre barngrupper. Under mandatperioden 2014–2018 har vi bland annat minskat barngruppernas storlek och fattat beslut om en typförskola som ska ligga till grund för nya förskolor, med syftet att visa på hur Solna stad önskar att förskolor ser ut – med ett fokus på små barngrupper. 

  Vi anser att det ska finnas minst en förskollärare i varje barngrupp som ska leda verksamheten. Men en röst på KD är i första hand en röst för mindre barngrupper och ökad personaltäthet, det vill säga mer tid för barnen. Det spelar ingen roll hur hög utbildning personalen har om de inte har tid med barnen. Det finns fantastiska barnskötare som gör ett gott arbete i stadens förskolor och det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver mest.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Minska barngruppernas storlek – barngruppernas storlek i förskolan ska minska, ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper ska fastställas. Mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds flera timmar i förskola eller annan pedagogisk omsorg.
  • Minska den administrativa bördan – personalen ska prioritera tid med barnen.
  • Beakta barnens anknytningsprocess – förskolan ska arbeta på ett sätt som tar hänsyn till de minsta barnens anknytningsprocess och ger barnen tid att känna sig trygga.
  • Barnomsorg under obekväm arbetstid ska kunna erbjudas också i hemmet – föräldrar med arbeten på obekväm arbetstid ska också ha rätt till bra barnomsorg.
  • Göra det enklare att välja förskola – kösystemet till förskolan ska göras  mer lättbegripligt och enkelt.