• 10. En fungerande integration – för ett gemensamt Solna

    Solna ska vara en öppen och inkluderande kommun. Vi Àr en stad med blomstrande nÀringsliv, universitet och forskning med kontakter och anstÀllda frÄn hela vÀrlden. Denna möjlighet ska vÀlkomnas och vÀrnas.

    En levande samhÀllsgemenskap Àr avgörande för att alla solnabor ska kÀnna delaktighet och vilja ta ansvar för hela samhÀllet. En gemenskap dÀr man inte bara vill hjÀlpa sina nÀrmaste utan ocksÄ andra Àr avgörande för ett gott samhÀlle. Den Àr ocksÄ vikt...

  • 11. En bra miljö – för Solnabornas framtid

    För oss kristdemokrater Àr förvaltarskapstanken en bÀrande del av ideologin. Det innebÀr att vi ska förvalta jorden pÄ ett hÄllbart sÀtt och lÀmna över den i ett lika bra eller bÀttre skick till nÀsta generation. Vi kristdemokrater i Solna vill fortsÀtta att bygga upp ett samhÀlle dÀr skadlig miljöpÄverkan minimeras, energin Àr förnyelsebar, trafiksystemen hÄllbara, bostadsmiljöer sunda och naturresurserna tas tillvara i ett kretslopp.

    Vikten av god kost ...