Trafikborgarrådet Daniel Helldén är ute och cyklar

-Trafikborgarrådet i Stockholm är ute och cyklar i vanlig ordning. Förslaget att ta bort ytterligare ett bilkörfält vid Slussen är verklighetsfrånvänt.

Det säger Anders Josephsson, ordförande för Kristdemokraterna i Värmdö, med anledning av att trafikborgarrådet i Stockholm, Daniel Hellden, MP,  redan till våren 2018 vill ta bort ett körfält för bilarna vid Stadsgårdsleden för att maka plats åt cyklister.

-Redan sitter bilisterna i oändliga köer vid Slussen. Att göra situationen ännu värre tidigare än nödvändigt är oförskämt.Visst finns det trängsel på cykelbanorna, framförallt mellan cyklister som kör som om varje dag vore den sista, och cyklister som kör saktare men lösningen är inte att ta bort ett körfält för bilarna.

-Daniel Hellden och hans partikamrater bedriver prickskytte mot allt vad bilar heter. Men vi kan inte räkna bort bilarna. De finns där och de kommer att finnas där hur mycket Daniel Hellden än må ogilla dem.

-Det finns ett liv utanför tullarna och varje dag tvingas hundratals Värmdöbor sitta i köer vid Slussen. Inte för att de älskar köer eller bilen, utan för att flertalet av dem är beroende av sin bil under arbetet. Släng förslaget i papperskorgen där det hör hemma och sedan hoppas jag att Stockholmarna röstar fram en annan majoritet efter valet 2018!

Välkommen till årsmöte i Kristdemokraterna Värmdö

Du kallas härmed till årsmöte med Kristdemokraterna i Värmdö. Den 2 februari klockan 18.00 börjar vi i kommunhuset, Skogsbo, lokal Kanholmsfjärden. Vi tjuvstartar med fika klockan 17.30.

Du får lyssna till Daniel Liljeberg, Kristdemokraternas chefsekonom, partiledare Ebba Busch Thors  högra hand och tidigare chefsekonom för Villaägarna, som pratar om aktuella frågor i rikspolitiken och hur Kristdemokraterna nu rustar sig för att tillsammans med alliansvännerna få till en ny regering senast i valet 2018.

Självklart blir det val till styrelse och övriga förtroendeuppdrag.

Anmäl dig gärna till anders.josephsson@kristdemokraterna.se så vi kan beräkna fika.

Varmt välkomna!

Anders Josephsson
Ordförande

 

 

De som vill flytta till Värmdö är alltid välkomna

Jan Dolk, gruppledare för Kristdemokraterna i Värmdö, skriver med sina allianskamrater i Allians för Värmdö att nya invånare alltid är välkomna till Värmdö. De skriver också att nytt beslut om aktualiseringen av översiktsplanen inte kommer att ske förrän en medborgardialog har genomförts. Och ska ett beslut om en förbifart Hemmesta tas så måste det in i en ny översiktsplan.

http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/nya-invanare-alltid-valkomna/

 

Offensiv budget och sänkt skatt

Allians för Värmdö satsar i budgeten för 2017 på både förskolan och LSS. Samtidigt sänker vi skatten med 70 öre.
-Jag är väldigt glad för satsningen på LSS, säger Jan Dolk, ordförande i Vård-och omsorgsnämnden och gruppledare för Kristdemokraterna i Värmdö.
Samtidigt som vi satsar mer på skolan och LSS insatser sänker vi skatten och ger medborgarna mer kvar i plånboken.
– Genom att vi för en ansvarsfull ekonomisk politik och har en ekonomi i balans kan vi både stärka välfärden samtidigt som vi sänker skatten. Värmdös kommunalskatt är den fjärde högsta i länet.

Allians för Värmdö sänker VA-avgiften för Attefallshus

Tidigare kostnad för anslutning till VA-nätet av Attefallshus var 70 000 kronor. Genom agerandet från bland annat KD inom alliansen, reduceras den kostnaden nu till endast 3000 kronor.

En positiv förändring som ger fler fastighetsägare nya möjligheter att komplettera med ett Attefallshus.

Många fastighetsägare i Värmdö vill kunna komplettera befintlig huvudbyggnad för de behov som finns.

Nu ges denna möjlighet till fler genom den nya låga avgiften. Detta är ett väldigt bra komplement till befintliga fastigheter och de behov som Värmdöborna i dag har.
Genom att fler nu kan uppföra ett Attefallshus på sin egen mark till en mycket låg anslutningsavgift, skapas nya flexibla och positiva möjligheter. Sommarno¦êje event 16_web

 

Värmdö vill sänka VA-taxan för Attefallshus

Värmdös VA- och renhållningsförvaltning fick av Kommunfullmäktige den 27 april ett uppdrag att se över möjligheten att sänka taxor för lägenheter i flerbostadshus och Attefallshus.

Värmdös närhet till Stockholm medför att det finns ett allt större intresse att bygga fler bostäder inom kommunen. Både exploatörer och privatpersoner har hört av sig till kommunen med synpunkter på VA-taxan vid anslutning.

-Allians för Värmdö arbetar hela tiden för att se över skatten och avgifter för medborgarna för att inte ta ut för mycket av medborgarna, och då är det välkommet att vi nu kan sänka taxan för anslutning av lägenheter, säger Malin Bellander, ordförande i Tekniska nämnden.

Kommunens anläggningsavgift är beräknad utifrån en uppskattad utbyggnadstakt av enbostadshus och flerbostadshus. Eftersom det nu byggs fler Attefallshus och flerbostadshus än tidigare uppskattat, blir intäkterna från lägenhetsavgifter större, men det innebär även ökade kostnader för uppdimensionering av ledningar och anläggningar. Med hänsyn taget till detta, bedömer samhällsbyggnadsavdelningen att lägenhets- och Attefallsavgiften kan sänkas med 10 000 kronor.

– Mycket välkommet, säger Per-Olof Fransson, Kristdemokratisk ledamot i Tekniska Nämnden. Det är viktigt att vi hela tiden ser över våra avgifter och taxor och sänker dem när det är möjligt.

 

Caroline Szyber besökte Värmdö

Den 22 april fick vi besök av Caroline Szyber, vår ordförande i Riksdagens Civilutskott. Kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson, M, och vice ordförande Anders Gullander, L, tillsammans med Anders Josephsson, ordförande för KD Värmdö och P-O Fransson, KD, vice ordförande i byggnadsnämnden visade henne runt  i det nya bostadsområdet Porslinskvarteren i Gustavsbergs hamn. Projektledaren för området Moa Öberg deltog också och berättade om planarbetet.

Värmdö har många planer på gång och behovet av nya bostäder är stort. Allians för Värmdö har satt som mål att detaljplanearbetet inte får ta mer än ett år. Men många planer överklagas vilket drar ut på tiden.

-Vi behöver se över möjligheterna att överklaga och kanske införa en mindre avgift för att kunna överklaga, sade Caroline Szyber.

iPhone Image 3FDC22

Fr v Anders Gullander, L, Anders Josephsson, P-O Fransson, KD, Monica Pettersson, M. I mitten Caroline Szyber. Foto: Jonathan Lindgren.

Ny styrelse i Kristdemokraterna Värmdö

Anders Josephsson, Träbyggnadskansliet_
Anders Josephsson, ny ordförande för KD i Värmdö.

På Kristdemokraterna i Värmdös årsmöte den 8 februari valdes en ny styrelse. Till ny ordförande efter Ulf Kjellson, Grills Udde, valdes Anders Josephsson, Hagaberg. Ulf Kjellson blir vice ordförande i styrelsen som i övrigt fick följande besättning:

Rolf Näslund, Djurö
Peter Brännström, Löjvik
Sören Björlin, Djurö
P-O Fransson, Ingarö
Johannes Sulo, Gustavsberg

Ersättare:
Helene Reduthe, Gustavsberg
Pelle Sylvén, Gustavsberg

Emme Henriksson, riksdagsledamot och ordförande i Socialutskottet höll ett initierat anförande om migration och asylpolitiken som gav många tankar och funderingar.

Välkommen till årsmöte!

Emma Henriksson, riksdagsledamot, KD.

Emma Henriksson, riksdagsledamot, KD.

Kristdemokraterna i Värmdö kallar till

                      Årsmöte 2016

Måndagen den 8 februari  kl 18.00.

Plats: Kommunhuset, Skogsbo, Gustavsberg. Lokal: Kanholmsfjärden.

Frukt, dricka och kaffe samt semla serveras från 17.30.

Lyssna till riksdagsledamot Emma Henriksson som talar om flyktingkrisen och Sveriges roll i densamma.

Var med och utse:

Styrelse: som sätter upp målen för vår framtid på Värmdö!

Revisorer: som granskar föreningens ekonomi och verksamhet!

Politiska funktionärer: som förhandlar och driver våra hjärtefrågor!

Valberedning: som arbetar fram förslag till styrelse och revisorer!

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga från kl 17.00.

Utnyttja Ditt medlemskap genom att vara med och påverka!

Anmäl din närvaro till ordförande Ulf Kjellson: ulf.kjellson@kristdemokraterna.se eller 0708-34 39 27.

Välkomna!

Kristdemokraternas partiavdelning Värmdö

 

 

Satsning på skolan i Allians för Värmdös budget för 2016

Allians för Värmdö satsar kraftigt på skolan nästa år. Utöver kompensation för volymförändringar, förstärks ramen för grundskolan med 4,1 procent – 11 miljoner kronor, vilket betyder en ökning av skolpengen.
-Dessutom fortsätter vi att vara med i kvalitetssatsningarna läslyftet, mattelyftet och karriärtjänsterna för lärarna, säger Ulrik Lindgren, Kristdemokraternas ledamot i utbildningsnämnden.
Det avsätts också resurser för att införa frukost i årskurserna 7-9.
¨-Det är en bra budget, där vi satsar på framtiden, det vill säga barnen i skolåldrarna, säger Ulrik Lindgren.