• Seminarium om drönartransporter

  Kristdemokraterna i Värmdö bjuder in till seminarium –
  ”Drönartransporter i Stockholms skärgård, som en del av morgondagens transportsystem” 

  Värmdö kommun består idag av drygt 46 000 permanentboende invånare, varav cirka 1 000 personer är permanentboende på Värmdös större öar i skärgården. Under sommarmånaderna ökar invånarantalet till cirka 100 000 med temporär bosättning i
  sommarstugor.

  Till följd av att hemarbetande människor, samt medborgare som uppnått pensionsåldern ofta väljer att vistas längre ute i sina sommarstugor har säsongen för icke
  permanentboende förlängts i skärgården. En liknande tendens med befolkningsökning sker även i grannkommunerna till Värmdö.

  Oavsett hur eller under vilka former människor vistas i skärgården så är de beroende av service, transporter och äldreomsorg. Service och transporter innebär dels att kunna ta sig mellan olika öar och in till fastlandet. Men det innebär också att enkelt kunna införskaffa sig diverse nödvändigheter för sin vistelse som till exempel mat, verktyg, kläder, mediciner med mera. Att med hjälp av e-handel kunna köpa varor för att sedan få varorna levererade ut till öarna, utan att själv behöva transportera sig för att hämta varorna är både miljövänligt och tidseffektivt.
  Kristdemokraterna i Värmdö ser även stora möjligheter att med hjälp av drönartransporter kunna erbjuda en kostnadseffektiv hemtjänst och service till de äldre. En glesbygdskommun eller en
  kommun med egen skärgård har helt enkelt inte råd att helt förbise fördelarna med luftburna transporter.
  Kristdemokraterna I Värmdö har bjudit in ett antal sakkunniga personer för att informera om möjligheter med ett luftburet transportsystem, samt hur ett sådant system kan skapas och vilka
  svårigheter man kan tänkas möta skapandet.

  Plats: Kommunhuset Värmdö Kommun
  Tid: 4 Maj, klockan 18:00 – 20:30

  Anmäl ditt deltagande senast den 2 maj till

  anna.lipinska@kristdemokraterna.se