• Tre nya äldreboenden på gång!

    För att möta de ökande behoven planeras nya äldreboenden på Värmdö. I Ösby planeras ett boende med plats för 60 personer, förslaget är ute på samråd. Beslut har också tagits om detaljplaneläggning av ett nytt särskilt boende vid Gustavsgården.

    -Och ytterligare ett boende är på gång i Pilhamn på Ingarö, säger Anna Lipinska, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

    Kristdemokraterna i Värmdö har sedan länge varit tydliga med att det behövs fler äldreboenden och att det är något vi kommer att arbeta hårt för.