• Nya lokaler för dagverksamheten

    Demensdagvård kommer få nya lokaler i Gustavsberg Centrum.
    Genom att flytta demensdagvården från Djuröhemmet kommer vi få möjlighet till att bedriva verksamheten mer optimalt.
    – Med större lokaler kommer vi kunna erbjuda demensdagvården till flera, samtidigt som vi kan erbjuda bättre bemanning, säger Anna Lipinska (KD), ordförande i vård och omsorgsnämnden.