• ”C kastar sten i glashus”

  Vår gruppledare Anna Lipinska skriver tillsammans med Deshira Flankör, oppositionsråd för M replik i NvP på Miranda Ahlers(C) debattartikel:

  Som opposition är vårt uppdrag att opponera oss på ogenomtänkta eller dåliga förslag som den styrande politiken lägger fram, vilket vi tänker fortsatt göra. Därmed har vi avstått från röstning i de förslag som andra oppositionspartier har lagt fram och där det inte funnits risk att de går igenom.

  Vår förklaring till att inte ta ställning till SD:s, V, och Sgp:s förslag är att vi inte är opposition mot andra oppositionspartier. Vårt huvudsakliga fokus är att värna värmdöbornas bästa och vi har även gjort vad vi har kunnat för att övertyga er i styrande ställning att vidta nödvändiga åtgärder och reformer för en bättre utveckling för Värmdö.

  Att Miranda som företrädare för Centerpartiet väljer att kasta sten i glashus med tanke på alla viktiga förslag som C och styrande Värmdösamarbetet avslog är ledsamt. Särskilt när C och Värmdösamarbetet inte kunnat ge rimliga förklaringar till varför man exempelvis röstade emot förslaget om att stoppa chockhöjningen av hemtjänstavgiften för Värmdös äldre? Hur förklarar ni att ni aktivt röstade emot förslaget om att fortsatt arbeta för att stoppa avgifterna på Skurubron eller ställningstagandet om att fortsatt arbeta för en Östlig förbindelse? Hur förklarar Centerpartiet att ni slopade finansieringen av stödet till Kvinnojourer? Hur förklarar C och Värmdösamarbetet alla taxehöjningar för kommunens invånare särskilt i rådande ekonomiskt svåra tid? Hur kommer C tackla faktum att ni tillsammans med övriga partier i Värmdösamarbetet lagt flera kostnadsdrivande förslag som sannolikt kommer att kräva skattehöjningar under mandatperioden?

  Listan över förslag som kommer att drabba Värmdöborna på ett negativt sätt är lång. Det är förslag som kommer ifrån Värmdösamarbetet och som C haft en avgörande roll i som vågmästare. Trots detta har vi hittills och vill även fortsatt tänka det bästa om er som tidigare samarbetspartner.

  Vi är tacksamma för det samarbete vi haft och för den utveckling vi åstadkommit tillsammans. Ett samarbete som har byggt på tillit och inte förvrängningar. Ett samarbete som inte byggt på oärliga beskrivningar och antydningar om främlingsfientlighet. Precis som i styrande ställning kommer vi att behandla er med respekt oavsett om vi tycker olika eller när vi är överens.

  Vi, moderater och kristdemokrater, vill se en politik där vi kan debattera sakfrågor med respekt för person och våra olika åsikter. Ingen gagnas av misstolkningar och ohederliga anklagelser, tvärtom tror vi att det stärker politikerföraktet.

  Anna Lipinska, KD & Deshira Flankör, M