• 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

  Solna ska byggas underifrån, med den enskilda människan som utgångspunkt och familjen som den viktigaste byggstenen. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande Solna. Eftersom ingen familj är den andra lik är det vår utgångspunkt att familjen och andra nära gemenskaper själva ska ha makten att utforma den egna vardagen. Politikernas uppgift är inte att detaljstyra familjen utan att ge den goda förutsättningar och stöd vid behov.

  Idag slits föräldrar mellan stora förväntningar inom såväl arbetslivet som familjelivet. Kristdemokraterna arbetar för att det ska bli enklare att få ihop livspusslet. Vi vill att kommunen ska erbjuda två kostnadsfria besök hos familjerådgivningen, för att sänka tröskeln för att söka hjälp. Det bör informeras brett om möjligheten till familjerådgivning redan när familjen kommer i kontakt med mödra- eller barnavårdscentral. Det är inte ovanligt att en familj upplever utmaningar och oväntade svårigheter exempelvis efter ett barn har fötts och då är det viktigt att kommunen kan hjälpa till. Ett tidigt förebyggande arbete som stärker familjerna kommer att komma alla parter i samhället till godo på längre sikt.

  Kristdemokraterna är garanten i Alliansen för valfrihet i barnomsorgen. För oss är det självklart att familjerna i Solna ska kunna välja mellan barnomsorgspeng, flerfamiljssystem, dagmammor, öppen förskola och fristående förskolor. Tack vare landets lägsta kommunalskatt får Solnas familjer mer pengar i plånboken och därmed en större frihet. Starka familjer är en vinst för Solna. Vi är det parti som står upp för familjens egenmakt mot politiker som mer än gärna fattar beslut ovanför människors huvuden när det kommer till det allra mest privata – nämligen hur du som förälder ordnar den egna vardagen.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Barnomsorgspeng ska införas – de familjer som inte vill ha sina barn i förskolan ska kunna få en barnomsorgspeng motsvarande 6 000 kronor för att vara hemma med sina barn upp till tre års ålder.
  • Införa kostnadsfri familjerådgivning – kommunen ska erbjuda två kostnadsfria besök hos familjerådgivningen till de familjer som är i behov av det.
  • Stärka öppna förskolan – öppna förskolor ska erbjuda stöd och gemenskap till hemmaföräldrar och ska berika barnets viktiga hemmatid med pedagogisk omsorg. Vi arbetar också för öppna förskolor med fokus på äldre barn.
  • Bevara Solnas dagmammor – familjedaghemmen ska fortsatt finnas som alternativ för Solnas barnföräldrar. De ska arbeta med rättvisa villkor och Solna bör verka för att informera om möjligheten med familjedaghem samt rekrytera fler dagbarnvårdare till kommunen.
  • Bibehållen låg skatt – Sveriges lägsta kommunalskatt gör att Solnas föräldrar får behålla mer pengar i plånboken.