• Varför rivs beslutet för bättre förskole- och skolgårdar upp?

  🏫 Det blågröna styret gav 2022 i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för Solnas förskole- och skolgårdar.

  🧒 Syftet var att säkerställa att Solnas förskole- och skolbarn har bra gårdar med utrymme för en mängd olika aktiviteter och lekar, både lugna och vilda.

  ❌ Tyvärr väljer det nya vänsterstyret att inte fullfölja beslutet och i årsredovisningen framgår att ”uppdraget [är] avbrutet eller har inte startat”.

  🚸 Detta trots att två utav partierna i Solnakoalitionen (Centerpartiet och Miljöpartiet) ingick i det tidigare styre som lade uppdraget!

  🛝 På kvällens kommunstyrelse försökte oppositionen igen att yrka på att uppdraget skulle fullföljas. Vänsterstyret röstade igen ned riktlinjer för bra förskole- och skolgårdar.

  – Det är tråkigt att vänsterstyret river upp ett beslut som hade lyft Solnas förskole- och skolgårdar, särskilt när Centerpartiet och Miljöpartiet nu går emot sitt eget tidigare förslag. Är det så att vänsterstyret inser att finansieringen till den långa listan utav vallöften börjar ta slut?, säger Samuel Klippfalk, oppositionsråd (KD).