• Familjecentral i Hagalund

    🏙️ Kristdemokraterna vill öka servicen i Hagalund genom att inrätta en familjecentral som en långsiktigt förebyggande insats!
    👨‍👩‍👧‍👦 En familjecentral är en mötesplats för föräldrar med barn upp till cirka 5 års ålder.
    🧒 Verksamheten är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande. Här finns stöd i form av mödravårdsmottagning, barnavårdscentral, kuratorer, öppen förskola och socialtjänst.
    👍 För detta avsätter vi medel i vår skuggbudget och motionerar i Kommunfullmäktige.