• 4. Jobb och företagande – Sveriges bästa företagsklimat

  Ett välfungerande näringsliv är grund för vår välfärd och Solnas fortsatta utveckling. Att ha ett jobb att gå till är också nyckeln till egenmakt för såväl familjer som enskilda och det ger arbetsgemenskap och samhörighet. Solna har för tionde året i rad utsetts till kommunen med bäst företagsklimat. Det är en bekräftelse på att vi gör mycket rätt. För att skapa förutsättningar för starkare familjer och bästa tänkbara uppväxtvillkor för Solnas unga måste vi dock fortsätta vårt arbete för fler jobb och mer företagande – det är nämligen inte politiker utan företag som skapar arbetstillfällen. 

  Solna ska utveckla sitt framgångsrika arbete med att få fler i arbete inom ramen för Solnamodellen. Individuell kartläggning och coachning, täta företagskontakter för att underlätta matchning och samverkan med såväl arbetsförmedlingen som andra kommuner har gett goda resultat. Stadens arbete med att få nyanlända i arbete har också varit framgångsrikt. Vi ska därför också fortsätta med ett brett utbud av vuxenutbildning för den som behöver omskolning, samt säkerställa god kvalitet på etableringsinsatser som Svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering för nyanlända.

  För att underlätta för unga som söker arbete har vi framgångsrikt satsat på sommarjobb genom samarbete med lokala arbetsgivare och näringslivet och det ska vi fortsätta med. Företag ska både kunna erbjuda sommarjobb och medfinansiera stadens sommarjobbsinitiativ.

  Det bästa sättet att skapa fler jobb är ett företagsklimat där människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får blomstra. Solna har idag tjänstegarantier för att förtydliga kommunens service gentemot företagen liksom utmaningsrätt, vilket innebär att staden också låter företag utföra och utveckla välfärden. Vi har också företagsrådgivning och företagslots. Det finns dock mer att göra för att förbättra företagsklimatet. Vi behöver förenkla och förtydliga rutinerna för upphandling så att även mindre företag kan konkurrera. Vi vill också att Solna kännetecknas av snabbare handläggning vid tillståndshantering av ansökan om bygglov och serveringstillstånd.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Utveckla Solnamodellen – staden ska fortsätta att utveckla sitt framgångsrika arbete med att få fler i arbete genom individuell coachning, matchning och samverkan.
  • Skapa fler sommarjobb för Solnas ungdomar – ökade resurser och fortsatt samverkan med lokala arbetsgivare.
  • Utveckla företagsrådgivningen – staden ska uppmuntra och stödja alla solnabor som vill starta företag. Likaså ska Solnas skolor uppmuntra till och stödja entreprenörskap. Samarbetet med Nyföretagarcentrum över kommungränserna ska utvecklas.
  • Bra service – stadens företag ska bland annat genom företagslotsen få bra service genom tydlig upplysning om kommunala föreskrifter och tjänstegarantier samt bra information om tillståndshantering.
  • Handläggning ska gå snabbare – det ska vara snabbt och enkelt att få ansökan om bygglov eller servicetillstånd behandlad.