• 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

  Solna är en storstadskommun med parker och natur som erbjuder fantastiska fritidsmöjligheter, men dessa måste bevaras för framtiden. Vid utvecklingen av staden anser Kristdemokraterna att det är av hög vikt att solnabornas närhet till natur och andra grönområden beaktas. Av denna anledning har vi under mandatperioden inrättat ett naturreservat kring Råstasjön.

  Solnas parker och grönområden ska utvecklas, men också ska hållas rena, trygga och snygga. Kristdemokraterna i Solna vill förbättra stadens renhållning, både vad gäller nedskräpning och snöröjning. Under mandatperioden har insatser gjorts för att öka tömningsfrekvensen av papperskorgar och flera smarta papperskorgar har installerats.

  Vi vill göra stadens fritidsområden mer attraktiva. Stadens motionsspår i bland annat Järvastaden och Bergshamra kan förbättras både när det kommer till underhåll och belysning. Det ökar tillgängligheten och viljan att ge sig ut att motionera. Solnas grönområden kan utnyttjas mer effektivt. Kristdemokraterna anser att en vattennära kommun som vår ska ta tillvara på de stora möjligheter till strandbad som miljön erbjuder. Under mandatperioden var vi därför drivande för att få till stånd ett strandbad vid Huvudsta strand liksom ett strandbad som planeras i Frösundavik eller i annan del av Brunnsviken. Vi vill också se fler offentliga grillplatser med bänkar i vatten- och skogsnära områden i Solna, samt grillplatser i lämpliga områden såsom till exempel i naturen nära Järvastaden. 

  Frihet och tillgänglighet är avgörande om stadens utbud av fritidsmöjligheter ska utnyttjas effektivt. Därför vill vi se en större frihet i kulturverksamheten och att föreningar får möjlighet att bedriva fritidsklubb. 

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Förbättra motionsspår – rusta befintliga spår, förbättra belysning och anlägg nya.
  • Bevara grönområden och anlägga fler badstränder – Solnas naturområden ska bevaras, renhållningen ska förbättras och närheten till stadens vatten ska utnyttjas genom att anlägga badplats i Brunnsviken.
  • Låta föreningar bedriva fritidsklubb – föreningar ska ges möjlighet att bedriva fritidsklubb med ekonomisk kompensation i form av en fritidspeng motsvarande kostnaden för barn i kommunens verksamhet.
  • Uppmuntra valfrihet i kulturverksamheten – kulturpengen ska följa varje barn till den verksamhet som han eller hon vill utöva.
  • Skapa fler grillplatser – Solnas friluftsområden ska kompletteras med grillplatser, såväl i närheten av vatten som till skog.