• Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018


  Anhörigföreningen i Solna tilldelas Kristdemokraterna i Solnas vitsippspris för sina viktiga insatser.

  Vitsippan är Kristdemokraternas partiblomma. Associationerna går till vårens obändiga växtkraft och att vitsippan är så svår att utrota, precis som människors engagemang i samhället. Vitsippspriset delas ut för små och stora insatser som är viktiga för samhället, ofta utförda i det tysta.

  Årets vitsippspris delades ut till Anhörigföreningen i Solna med motiveringen:

  Anhörigföreningen i Solna är till hjälp både för sina medlemmar, dess anhöriga och för samhället. De anhöriga gör en stor insats för att vårda sina nära och kära. Anhörigvårdare gör nästan alltid sina insatser utan att någon annan ser det, och gör det dag efter dag, vecka efter vecka och ibland år efter år. Anhörigföreningen i Solna är ett viktigt stöd för alla anhöriga och har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram dessa viktiga insatser till allmänhetens kännedom. 

  Prisutdelningen leddes av Kristdemokraterna i Solnas ordförande Ansgar Toscha. Anhörigföreningen i Solnas Jan-Erik Larsson och Ulla Molin tog emot priset.

  – Anhörigföreningen i Solna är både viktig för att ge stöd till anhöriga och föra fram alla goda insatser som görs samt vilka utmaningar de står inför. Det känns därför både rätt och viktigt att uppmärksamma föreningen genom detta pris, säger Ansgar Toscha, ordförande Kristdemokraterna i Solna.