• Äntligen SFI för ukrainska flyktingar

  ✔️ Det är bra att styret följer vårt förslag och nu äntligen inför SFI-undervisning till ukrainska flyktingar!
  🇺🇦 Svenska språket är en förutsättning för lyckad integration i Sverige.
  🥀 Men varför var Solnas styre så långsamma och ineffektiva?
  📅 M-KD-L-regeringen gav sitt klartecken för kommuner att erbjuda SFI till gruppen redan i mars.
  💬 Stockholms stad erbjöd ukrainska flyktingar SFI-undervisning redan från och med den första juni!
  🐌 I så här viktiga frågor som det råder en total enighet kring måste styret agera snabbare!