• Äntligen trygghetsboende i Solna!

  Kommunstyrelsen i Solna beslutade på måndagskvällen om en detaljplaneändring så att
  Trygghetsboende kan byggas.

  – Äntligen! Kristdemokraterna har under flera år arbetat för att ett
  Trygghetsboende ska byggas i Solna Stadens pensionärer har länge efterfrågat
  trygghetsboende i centrumnära läge. Läget vid Turkosen kan inte bli bättre,
  nära faciliteter som apotek, butiker med mera. Jag ser fram emot att
  få inviga detta till gagn för Solnas äldre! säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd
  med ansvar för äldreomsorgen i Solna.

  Ett Trygghetsboende är ett ”mellanboende” mellan det ordinarie boendet
  och ett vård- och omsorgsboende. Vi vet att många äldre önskar ett boende med
  hög standard där det finns möjlighet till gemenskapsutrymmen och viss tillgång
  till personal. Det är Solnas bostadsstiftelse Signalisten som ansökt om en
  detaljplaneändring för att kunna bygga ett Trygghetsboende. Volymberäkningen
  visar att det kommer bli ca 40-50 lägenheter som kommer erbjudas som
  hyresrätter.