• Bifall till biodling i Solna

  Kommunstyrelsen har fattat beslut om att möjliggöra för fler biodlingar i Solna. Både tänkbara platser och intresserade ansvariga har identifierats.

  Efter ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen har staden gjort en övergripande undersökning om var det finns förutsättningar för biodling i Solna, både vad gäller lämpliga platser och intresserade personer.

  Staden har redan tidigare kontaktats av intresserade personer och föreningar med intresse att starta nya biodlingar. Tänkbara platser som har identifierats är bland annat Råstasjöns naturreservat och Ulriksdals naturreservat.

  – Att det finns en välmående population bin kan inte underskattas och det handlar på sikt om människans överlevnad. Att det dessutom verkar finnas intresserade personer som vill ta sig an detta är väldigt roligt, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

  Eftersom det är tekniska nämnden som förvaltar de platser som har pekats ut, är det dit intresserade personer får vända sig.

  – Bin bidrar till biologisk mångfald bland annat genom pollinering. Därför är det bra med både biodlingar och även åtgärder för att främja solitärbin, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.