• Daglig motion i skolan!

    Barn och unga rör sig alldeles för lite! Daglig rörelse är viktigt inte bara för hälsan, utan också för motorik, inlärning och prestationer i skolan.

    Kristdemokraterna anser angeläget att också ha någon form av daglig pulshöjande rörelseaktivitet under skoltid utöver Idrott och hälsa som redan finns på schemat.

    Daglig motion i skolan föreslås som ett pilotprojekt i en eller ett par av Solnas kommunala skolor under året.