• Dagmammor är en självklarhet i Solna

    KD är de blågrönas garant för valfrihet inom barnomsorg. För oss är det självklart att familjerna själva ska kunna välja, eftersom de bäst vet vad som passar deras vardag.

    I Solna finns tio familjedaghem som erbjuder pedagogisk omsorg i hemmamiljö. Barnen går i små grupper och familjerna ges flexibilitet. Det är roligt att dagmammorna är så många. Det gör det möjligt för dem att samarbeta med varandra så att barnen lär sig bygga ännu fler sociala relationer.

    Vi är stolta och glada att Solnafamiljerna har så många valmöjligheter i vår fina stad!