• Debatt: KD kräver koordinatorstöd till funkisfamiljer

  Anhörigorganisationer larmar om att NPF-anhöriga kraschar på grund av bristande stöd. Organisationerna kräver mer individualiserat och flexibelt anhörigstöd från kommunerna vilka idag brister. Kristdemokraterna i Solna delar denna oro.

  Tungt ansvar för funkisföräldrar

  Att vara förälder till barn med NPF-diagnos kan vara ansvarstyngt, stressande och påfrestande.

  Därför föreslog KD att staden ska införa en koordinator för familjer med barn med funktionsnedsättning i Solna, något som finns i vissa andra kommuner. Men vänsterstyret, med Martin Karlsson (C) i spetsen, röstade tyvärr nej i Omvårdnadsnämnden.

  Beklagligt, eftersom en koordinator hade varit ett extra stöd i familjernas vardag. Koordinatorn kan till exempel hjälpa föräldrar med att inhämta information, sköta kontakt med myndigheter, reda ut en ohållbar situation eller bygga upp ett nätverk kring barnet.

  Möjlighet att arbeta

  Med koordinatorstödet hade föräldrarna i större utsträckning kunnat fortsätta arbeta i den grad de önskar – vilket i sin tur minskar både deras stress och behovet av ledighet eller sjukskrivning.

  KD står på de anhörigas sida. Med vårt förslag hade familjerna fått en stressfriare, mer harmonisk och avlastad vardag. Varför röstade omvårdnadsnämndens ordförande Martin Karlsson (C) nej till stöd för anhöriggruppen?

  När anhörigorganisationer larmar om de förödande konsekvenserna för familjerna, blir Martin Karlsson (C) svaret skyldig.

  Samuel Klippfalk (KD)
  2:e vice ordförande, Omvårdnadsnämnden Solna

  Ursprungligen publicerad den 14 april på HejaOlika.se:

  KD kräver koordinatorstöd till funkisfamiljer