• Demensutbildning inom hemtjänsten

    Idag delade Samuel Klippfalk (KD), ordförande i Omvårdnadsnämnden, ut diplom till 11 deltagare som avslutat en kurs om demenssjukdomar.

    Deltagarna fick genom kursen en fördjupad kunskap om demens och kan därmed ingå i ett certifierat demensteam inom hemtjänsten. De fick bland annat lära sig om tidiga tecken och symtom på demens, samt bemötande av personer med demenssjukdom.

    Idag lider runt 150 000 svenskar av demens, vars vanligaste form är Alzheimers. I Solna jobbar vi intensivt mot demens och de senaste fem åren har ett hundratal anställda deltagit på demensutbildningen.