• Ett samhälle där vi räknar med alla och alla räknas

    Idag firar vi assistansens dag. Vi kristdemokrater står upp för varje människas rätt att leva ett värdigt liv och bidra till samhället. LSS är en enormt stor frihets- och delaktighetsreform för personer med funktionsnedsättning. Idag kan det vara svårt att föreställa sig, men för bara 26 år sedan hindrades dessa personer från att delta i samhället. De fick verkligen kämpa för att få utbilda sig eller arbeta.

    I Solna är det 115 personer som är berättigade till assistans. De finns i alla åldrar. För dessa människor ger den personliga assistansen ökade möjligheter till ett mer självständigt liv. Det handlar nämligen om att leva, inte bara överleva.