• EU:s föreningsmoms måste stoppas!

  Kristdemokraterna i Solna ansluter sig nu till upproret för att stoppa föreningsmomsen. Upproret som startade i Jönköping – och som spridit sig till många kommuner i hela Sverige – handlar om att stoppa ett förslag från EU om att momsbelägga föreningslivet. I sommar väntas EU-kommisionen fatta beslut i frågan.

  – Vi har nu skickat brev till drygt 140 föreningar i Solna och hoppas de hjälper oss att underteckna upproret för att stoppa föreningsmomsen. Hittills har drygt 600 föreningar i Sverige undertecknat och vi vill göra vad vi kan i Solna för att stoppa EU:s förslag, säger Malin Appelgren (KD).

  Den ideella sektorn och vårt rika föreningsliv är omistliga delar av samhället. Föreningslivet spelar en central roll som förenande kitt i vårt samhälle. I föreningar växer och utvecklas vi som människor och blir en del i ett större sammanhang. 50% av alla personer 16-74 år är ideellt engagerade i någon förening, såsom idrott, kultur, biståndsverksamhet, kyrkor, invandrarföreningar etc. Föreningslivet har många stora vinster för samhället – inte minst genom skapandet av gemenskap, sammanhållning, solidaritet, demokrati, integration, folkhälsa och tillhörighet.

  Hittills har intäkter som föreningar får genom fikaförsäljning, loppmarknader, blomförsäljning, danskvällar, sponsring etc varit momsbefriade. EU-kommisionen menar nu att Sverige måste anpassa sig till EU:s momsdirektiv och därmed börja betala moms för sådana intäkter.

  – Går förslaget igenom skulle det få förödande konsekvenser för Solnas föreningar. Dels skulle arbetsbelastningen öka kraftigt genom mer administration. Dessutom är risken stor att de ekonomiska konsekvenserna skulle bli betydande och i slutändan är det barn och unga som skulle få betala priset för EU:s regler, säger Malin Appelgren, gruppledare för Kristdemokraterna i Solna.

  Malin Appelgren (KD) anser också att risken är stor att en det ideella engagemanget skulle urholkas med nya pålagor för föreningarna.

  – Tänk dig själv att vara kassör i en liten förening med 25-30 medlemmar, ni serverar korv på scoutföreningens loppmarknad och helt ska helt plötsligt börja redovisa moms. Vem vill bli kassör i den föreningen?

  Vi menar att Europeiska Unionen bör ta hänsyn till den tradition som finns i Sverige gällande civila samhället och beskattning. De ideella insatser som görs i Sveriges föreningar kan inte nog uppskattas och bör inte beskattas! Med detta uppror vill vi påverka EU-kommisionen så att föreningslivet även fortsättningsvis ska vara momsbefriat.