• Fler samtal på familjerådgivningen efter KD-reform

    💙 Kristdemokraterna drev igenom att det första besöket på familjerådgivningen ska erbjudas utan kostnad.

    👨‍👩‍👧 Att reformen haft effekt märks tydligt; år 2021 som var första året som man fick första besöket kostnadsfritt hade familjerådgivningen 975 samtal, och antalet samtal ökade till 1074 redan till 2022, en ökning på drygt 10%.

    🤝  För att stötta familjer ytterligare har KD motionerat i kommunfullmäktige att även att det andra besöket ska vara kostnadsfritt.

    🧒 Genom att sänka tröskeln till att söka hjälp kan fler familjer lösa sina konflikter och hålla ihop.