• För ett tryggare Hagalund

    En långsiktig satsning i form av platssamverkan för ett tryggare Hagalund är nu igång. De inblandade aktörerna – utöver Solna stad – är lokalpolisen, Signalisten, Rikshem, BRF Hagalunden och Hagalunds samfällighetsförening. Med stöd från stiftelsen Tryggare Sverige kommer dessa att arbeta för att höja stadsdelens attraktionskraft ännu mer. Ett trygghetskontor öppnas vid Hagalunds centrum och många olika aktiviteter väntar, t.ex. områdesvandringar, sociala aktiviteter för boende och bättre renhållning.

    – Trygghet är en känsla som kan se olika ut för var och en. Med hjälp av platssamverkan i Hagalund bygger vi trygghet underifrån då vi utgår från vad som egentligen skapar trygghet hos dem som bor där. Det här är ett win-win-samarbete med goda långsiktiga effekter för hela Solna, säger Nataliya Hulusjö, ordförande i Trygghetsrådet.