• Förintelsens minnesdag

  Idag infaller Förintelsens minnesdag. När antisemitismen sprids som ett gift i vårt samhälle måste vi ha ett motgift. Värderingskampen måste föras med full kraft.

  Antisemitismen tar sig många olika uttryck. Det är antisemitism att förneka det faktum att Förintelsen har ägt rum. Det är också antisemitism att jämföra Israels politik med nazisternas och att se judar som kollektivt ansvariga för staten Israels åtgärder. När Sveriges judar nu hålls ansvariga för Israels agerande – när de ses som medskyldiga i kriget – är det ett fruktansvärt uttryck för den moderna antisemitismen i vårt land.

  I Solna motionerade Kristdemokraterna om att Solnaelever i årskurs 6 ska få besöka judiska museet i Stockholm varje år. KD Solna arbetar även för att en utställning om judiskt liv ska tas fram i Solna, i samarbete med museet.

  Kristdemokraterna i regeringen föreslog i höstas att boken ”Om detta må ni berätta”, som skildrar Förintelsen under andra världskriget, sprids på nytt med en ny del om den moderna antisemitismen.

  I veckan beslutade regeringen att ge ”Forum för levande historia” i uppdrag att titta närmare på just detta – att utveckla och förvalta budskapet i ”Om detta må ni berätta”. Arbetet inleds nu och kommer redovisas senare i vår.

  Dessutom avsätter regeringen en extra miljon kronor för hågkomstresor. Under 2024 finns nu sju miljoner kronor till att användas för skolor runtom i landet ska kunna göra resor till Förintelsens minnesplatser.

  Kunskap och förståelse som skiljer sanning från lögn är en viktig del i kampen mot antisemitismen. I dessa tider kräver minnesdagen mer handling av oss än någonsin tidigare.