• Ge gåvor till ideella organisationer i Solna

    Det finns många solnabor som ger av sin tid för att hjälpa andra. Kristdemokraterna vill uppmuntra ideellt engagemang och därför är vi stolta över att privatpersoner nu kan göra avdrag i deklarationen på gåvor upp till 6000 kronor.

    I dag är 43 organisationer godkända av Skatteverket som gåvomottagare och fler ideella organisationer borde ta chansen. Genom att ge en gåva till en ideell organisation visar man på praktisk solidaritet och gör skillnad genom att göra livet lite bättre för en medmänniska.

    Socialdemokraterna vill avskaffa avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer. Som kristdemokrat vill jag hellre utveckla avdraget. Solidariteten börjar nämligen inte i riksdagen eller kommunhuset – den börjar hos dig och mig som medborgare.

    Madeleine Lidman, KD Solna