• Glöm inte det som ryms utanför Förskolenämndens nya namn

  På kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november beslutade Solnas nya vänsterstyre att Barn- och förskolenämnden ändrar namn till att endast heta Förskolenämnden. Ett namn är mer än en kombination av bokstäver. Utan namn skulle vi vara vilse då vi inte skulle kunna orientera oss i vår omgivning. Vi sätter namn på allt: i vissa fall för att beskriva någon eller något, i andra för att signalera ett budskap till omvärlden.

  1964 valde världsmästaren i boxning Cassius Clay att byta namn till Mohamed Ali. Han ville inte längre ha sitt gamla namn då det var ett slavnamn och valde ett namn som enligt honom signalerade frihet. Det var ett viktigt personligt budskap.

  Nu har Solnakoalitionen bytt namn på den nämnd som ansvarar för våra yngsta medborgare. Det nya namnet förskolenämnden signalerar inte alls samma sak som det gamla namnet barn- och förskolenämnden. Ändringen skapar oro hos mig och hos alla föräldrar som har sina barn på verksamheter som inte är förskolor. Det leder till ångest även hos dem som jobbar inom pedagogisk omsorg, familjekooperativ, flerfamiljesystem och öppen förskola. Den ångesten har dagmammor skrivit om i Facebookgruppen Solnapolitik.

  Den nya ordföranden i den omdöpta nämnden Indra Rehbinder (C) påstår att ändringen görs bara för att ha ett kort namn som matchar andra kommuners namn på liknande nämnder. Ett kort namn kan vara praktiskt, men det kan också göra minnet kort då allt som hamnar utanför kan lätt bli glömt. År 2021 gick 85,6% av alla svenska barn mellan 1 och 5 år på förskolor och endast 1,3% på pedagogisk omsorg. Dessa siffror är talande, men inte om att förskolan är på frammarsch utan om att det fortfarande finns cirka 15% som väljer något annat.

  Solna har alltid varit en stad som älskat valfriheten. Solnakoalitionen, glöm inte det som ryms utanför namnet.

  Nataliya Hulusjö, KD, första vice ordförande i Barn- och förskolenämnden 2022