• Inför elevhälsoapp

    🚸 Kristdemokraterna arbetar för att det ska finnas en skolkurator på varje skola. Eleven ska kunna få kontakt med kuratorn inom som längst två arbetsdagar vid icke-akuta besök.
    📱 KD vill även ta fram en digital elevhälsoapp. På appen ska det finnas viktiga telefonnummer till bl.a. ungdomsjour och samtalsforum samt tips kring psykisk och fysisk hälsa.
    👩‍⚕️ Genom en ny kontaktväg till elevhälsoteamen sänks tröskeln till att söka hjälp.
    ✅ För detta avsätter KD medel i vår skuggbudget 2024.