• Inför ett trygghetsråd igen – brott får inte bli vardag

  Missade du KD:s insändare i lokaltidningen Mitt i Solna häromdagen? Här kommer den i sin helhet:

  Jag är orolig över brottsutvecklingen i Solna. Skjutningar, sprängningar och öppna drogscener får inte bli vardag i vår stad.

  Sedan 1 juli i år gäller en ny lag om kommuners brottsförebyggande arbete. Lagen klubbades i fullständig politisk enighet i riksdagen för att säkerställa att kommuner arbetar på ett kunskapsbaserat sätt med brottsförebyggande åtgärder och samordnar det brottsförebyggande arbetet inom kommunen.

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rekommenderar kommunerna att inrätta brottsförebyggande råd eller trygghetsråd. Inom ramen för ett sådant råd utbytes kunskaper och erfarenheter mellan politik, polisen och andra aktörer. Solna hade ett trygghetsråd fram till årsskiftet 22/23, då det lades ner av det rödgröna styret med sossarna i spetsen. Oerhört dålig tidpunkt.

  Sedan Socialdemokraterna lade ned trygghetsrådet har politiken fått sämre insyn i stadens trygghetsfrågor, mindre kontakt med polisen och minskade möjligheter att ställa frågor om brottsutvecklingen.

  Polisen sägs vara inbjuden till ett kommande kommunstyrelsemöte under hösten. Med tanke på det ökade antalet skjutningar i Solna lär en stor del av polisens presentation ägnas åt det. Viktigt, såklart, men andra brott av mer vardagskaraktär får inte glömmas bort.

  Den nya lagen kräver att kommunen tar fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunen, analyserar den och därefter tar fram en åtgärdsplan.

  Om vänsterstyret är igång med detta arbete vet jag inte. Men ett är klart: med ett brottsförebyggande råd eller trygghetsråd enligt BRÅ:s rekommendation skulle det finnas ett större politiskt fokus på trygghetsfrågorna och ge dessa frågor en strategisk framdrift. Tyvärr saknas detta i Solnapolitiken idag. Kanske tar Socialdemokraterna inte brottsutvecklingen i Solna på tillräckligt stort allvar?

  Samuel Klippfalk (KD), oppositionsråd Solna