• Inför fritidscheck i Solna redan 2023!

  Jag tycker att Solnas barn och ungdomar förtjänar bättre möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. Därför borde vi införa en fritidscheck, som kan användas för att delta i en ansluten Solnaförenings aktivitet.

  Fritidschecken har tidigare varit framgångsrik i Järfälla, där många barn från utsatta områden inte hade kunnat genomföra sin aktivitet utan checken.

  I april presenterade socialminister Jakob Forssmed (KD) fritidskortet, som ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna 8–16 år för fritidsaktiviteter inom t.ex.  idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. Beloppet ska vara större för barn från socioekonomiskt svaga hushåll. Förutsättningarna för införandet under 2024 utreds nu.

  Men vi kan inte vänta till 2024 utan borde redan nu införa en lokal fritidscheck i Solna, fram till att det nationella fritidskortet är på plats. För detta har Kristdemokraterna avsatt pengar i vårt budgetförslag.

  Jag tycker att det är viktigt att varje barn kan gå på en meningsfull fritidsaktivitet. Håller du med?

  Samuel Klippfalk, oppositionsråd Solna