• Kampen fortsätter för Buss 57

    Igår lämnade vi över era 4371 namnunderskrifter till trafikregionrådet Anton Fendert (MP).

    Tyvärr valde man att inte lyssna på medborgarna i Frösunda.

    Trafiknämnden i Region Stockholm fattade beslut om att buss 57 från och med augusti inte längre ska trafikera Frösunda. Ersättningen blir en buss till Hallonbergen – ett dåligt beslut.

    Men kampen fortsätter. Bussen rullar fram till augusti. Och Kristdemokraterna kommer att arbeta för att den så ska göra, även efter därefter!