• KD-förslag blir verklighet!

    Kristdemokraterna var först med att föreslå samverkansmodellen SSPF i Solna. Tack vare vårt oppositionsarbete kommer Solnas förvaltningar från och med 2024 att fullt ut börja tillämpa SSPF.

    SSPF står för skola, socialtjänst, polis och fritid. Det är en etablerad samverkansmodell för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras i gäng eller inleder drogmissbruk.