• KD: Inför daglig motion i skolan!

    Barn och unga är tyvärr stillasittande en stor del av dagen, en stor del av tiden framför skärmar. Daglig rörelse är viktigt för hälsa, inlärning och intellektuella prestationer.

    Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats i Sverige under de senaste 30 åren, och med det ökar också risken för bl.a. suicid och missbruk. Med daglig rörelse minskas stress och oro.

    Därför vill vi kristdemokrater införa någon form av rörelseaktivitet under skoltid – varje dag! Vi lägger 1 miljon kronor i vår budget på ett pilotprojekt som kan utformas på olika sätt, med till exempel pedagogisk promenad eller olika typer av rörelse i klassrummet. För piggare, gladare elever och bättre skolresultat.