• KD säkrar att äldre får leva tillsammans när parboendegaranti införs i Solna

  Kristdemokraterna har hårt drivit frågan om äldres rätt att åldras tillsammans. Inom ramen för Alliansen har vi fått genomslag för vår politik och vi är stolta över att parboendegaranti nu införts som en möjlighet för Solnas äldre. Kristdemokraterna har en familjepolitik för hela livet och delar av den förverkligas nu äntligen, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen.

  Kristdemokraterna har hårt drivit frågan om äldres rätt att åldras tillsammans, och i Alliansens regeringsförklaring för Solna 2010-14 fick kristdemokraterna med sitt löfte om att äldre i Solna ska få möjlighet att bo tillsammans även när en av makarna behöver flytta till vård- och omsorgsboende. Även på nationell nivå har Kristdemokraterna fått genomslag för denna fråga, och från och med den 1 november 2012 måste kommuner enligt lag införa möjlighet till parboende.

  Omvårdnadsnämnden antog i förra veckan riktlinjer för parboende i Solna stad. De makar eller sambor som varaktigt bott tillsammans och som vill fortsätta att bo tillsammans då den ena är i behov av särskilt boende, ska få göra det trots olika omsorgsbehov. Parboende kommer att erbjudas på Tryggheten där det finns möjlighet att bo gemensamt i samma lägenhet, eller på Seniorstaden Hallen där det erbjuds möjlighet att bo på olika enheter inom samma fastighet.

  –          Äldre som levt tillsammans i kärlek ett helt liv ska inte behöva flytta isär om den ena maken får så stora vård- och omsorgsbehov att flytt till omvårdnadsboende blir nödvändigt. Med de nya riktlinjerna ger vi de som önskar möjlighet att fortsätta leva tillsammans, ett viktigt beslut för oss kristdemokrater som vill stärka äldres rätt att få forma sina liv, livet ut, säger Malin Appelgren(KD), kommunalråd, ordförande i omvårdnadsnämnden.

  I och med införandet av en parboendegaranti levererar Kristdemokraterna ännu ett av sina viktiga vallöften.

  För mer information:

  Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

  0736609431, malin.appelgren@kristdemokraterna.se

   

  Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare i Solna Stad

  08 734 25 26, christian.carlsson@kristdemokraterna.se