• KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd

    I kultur- och fritidsförvaltningens nya regler för föreningsbidrag som beslutades förra veckan undantogs föreningar som regelmässigt erhåller bidrag från religiösa samfund möjligheten att söka bidrag. De ska alltså behandlas på ett annat sätt än andra föreningar. Kristdemokraterna i Solna yrkade vid sammanträdet att denna skrivelse skulle tas bort.

    I reglerna finns möjlighet att neka föreningar som inte ställer upp på grundläggande demokratiska principer bidrag. Om man är rädd för att ge bidrag till antidemokratiska krafter finns alltså möjligheten att frånta en förening bidrag redan idag. Detta är viktigt, Solna stads bidrag ska inte gå till föreningar som motarbetar demokratiska värderingar.

    Det finns också idrottsföreningar som regelmässigt får stöd från exempelvis sponsorer, vilket tydliggör att förslaget inte handlar om att stänga ute föreningar som redan får ekonomiskt stöd från annat håll. Inte heller specificeras hur stort det externa stödet får vara.

    – Barnkörer är ett av många exempel på uppskattade verksamheter som drivs av församlingar och dit alla är välkomna, ateister som troende. Vi tycker att det är orimligt att dessa verksamheter ska fråntas rätten till stöd på samma villkor som annan verksamhet, säger Nataliya Hulusjö (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

    Kristdemokraterna i Solna anser att reglerna med dagens utformning syftar till att frånta en grupp möjlighet till föreningsstöd bara för att huvudmannen är ett religiöst samfund. Det är ett förhållningssätt vi inte kan acceptera. Samfunden utgör en viktig del av civilsamhället. För den som vill sjunga i kör ska det vara möjligt inte bara i kulturskolan – utan också i en församling.