• KD Solna stärker civilsamhället

  Kristdemokraterna i Solnas politik för stärkt civilsamhälle bär nu frukt. – Solna stad släpper fram civilsamhället och ger ideella organisationer bättre förutsättningar i och med att samarbetet mellan Solna stad och de ideella föreningarna utökas, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorg.

  Omvårdnadsnämnden i Solna utökar nu samarbetet med stadens ideella föreningar genom samverkansavtal angående driften av stadens Seniorträff Ankaret, en av flera mötesplatser för Solnas seniorer. Från och med årsskiftet drivs verksamheten fyra dagar i veckan av föreningarna; SPF Solrosen, Lions Club Solna och Ett levande Hagalund.

  –   Att få staden att samverka bättre med ideella organisationer för att ta tillvara deras kunskaper och starka engagemang har varit en medveten strategi från Kristdemokraterna under flera års tid. Vi är därför mycket glada över att vi nu får till stånd den här positiva samverkan mellan det offentliga och det civila samhället, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorg.

  –  Det här är ett sätt för oss att bistå ideella föreningar med lokal samtidigt som de bistår staden och dess seniorer med fin verksamhet på stadens Seniorträffar. Den här typen av samarbete gagnar samtliga inblandade – föreningarna, Solna stad och de äldre i Solna. Jag hoppas att det här bara är början, och att liknande samarbeten kan komma till stånd i fler av stadens verksamheter, avslutar Malin Appelgren.

  För mer information:

   Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

  malin.appelgren@kristdemokraterna.se