• KD träffar Anhörigföreningen Solna

    Idag träffade Lennart Andin (KD) Solnas anhörigförening tillsammans med andra politiker från Omvårdnadsnämnden.

    Mötet präglades av konstruktiva perspektiv och synpunkter från Anhörigföreningen om hur äldreomsorgen i Solna kan förbättras.

    Från KD:s håll lyftes vikten av att upprusta och anpassa Solnas äldreboenden, att införa reservkraft på alla äldreboenden och att låta Anhörigföreningen vara remissinstans inför framtagandet av stadens anhörigpolicy.

    Tack för att vi fick komma!