• Klarar du dig i sju dagar?

  Du har ansvar att förbereda dig så att du vid kriser eller krig kan klara dig utan samhällets stöd i en vecka. Klarar du dig i sju dagar?

  Solna stad en del av det civila försvaret och det vi gör till vardags ska fungera även vid kris eller krig. Kristdemokraterna i Solna arbetar för att stadens beredskap ska stärkas:

  • Kristdemokraterna har motionerat om reservkraft på alla Solnas äldreboenden för att säkra elförsörjningen.
  • Äldreboendena kan då också fungera som en värmestuga och uppsamlingsplats för sin stadsdel i händelse av ett längre elavbrott.
  • KD har lyft vikten av att Solna skyndsamt tar fram en nödvattenplan i händelse av störning i distributionen av dricksvatten.

  Det finns mycket att vinna på att Solna har en god beredskap innan en kris inträffar. Läs mer på www.MSB.se