• Kommunstyrelsen behöver säkerhetsprövas

    S-ledda styret vill inte säkerhetspröva Solnas högsta politiker.

    På konferensen folk och försvar konstaterade Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin krasst att ”Det kan bli krig i Sverige”. I allvarlig kris eller krig är det kommunstyrelsen och krisledningsnämnden som styr Solna. För att kunna arbeta effektivt och säkert i den situationen behöver berörda politiker kunna ta till sig säkerhetsklassad information.

    Därför behövs det en säkerhetsprövning innan krig eller kris inträffar – inte efter! Tyvärr röstade vänsterstyret nej när vi lade förslaget i december. Vi undrar varför? Och kan styret tänka sig en annan linje i och med ministerns uttalande?

    – Om det värsta inträffar och det blir krig så måste det finnas en garant för att inget hemligt läcker till främmande makt. Säkerhetsprövningar av förtroendevalda görs redan i ett antal kommuner, säger Samuel Klippfalk (KD).

    Vårt förslag har uppmärksammats i Sveriges Radio och lokaltidningen. Läs mer här!