• Låt judar få leva fritt i Sverige – utan förföljelse

  Antisemitismen är giftet vi inte verkar bli av med. Efter 1945 fanns förhoppningen om att Förintelsen skulle markera slutet på judehatet i Europa, med löftet om ”aldrig igen”. Men i skuggan av kriget i Gaza, till följd av Hamas terrorangrepp på Israel den 7 oktober 2023, ser vi att antisemitismen i högsta grad är levande i vårt land.

  Exemplen i närtid är så många att ett urval behöver göras:

  • På första maj sjöng Södermalmsvänstern den våldsbejakande kampsången ”Leve Palestina och krossa sionismen”, med raderna ”vi har skjutit raketer mot våra fiender” och ”intifada […] visar vägen”. Den antisemitistiska sången dirigerades ironiskt nog från en scen med texten ”STOP NAZI”.
  • I en rapport från BRÅ framgår att antalet hatbrott med antisemitiska motiv femfaldigats perioden 7 oktober – 31 december 2023 jämfört med samma period året innan.
  • Inför Eurovisionfestivalen i Malmö avråddes den israeliska finalisten Eden Golan från att lämna sitt hotellrum, förutom under själva tävlingen. Hon sattes i princip i husarrest, misstänkliggjord och skuldbelagd.
  • Israeliska Eurovision-turister uppmanades att dölja sin nationalitet. Samtidigt larmade Judiska församlingen i Malmö om att det fanns en utbredd oro inför Eurovision bland svenska judar. Läget var spänt i hela staden med krypskyttar på hustaken. Allt detta för att en internationell sångtävling, med en israelisk deltagare, ska kunna genomföras i Sveriges tredje största stad.
  • Parallellt med ovan har Sverige fortsatt en förhöjd hotnivå och är ett prioriterat mål för våldsbejakande islamistiska terrorgrupper.

  Denna antisemitiska våg sköljer inte endast över Sverige, utan över hela västvärlden. Under våren demonterade Berlinpolisen det pro-palestinska läger som hade satts upp framför den tyska Riksdagen. I USA har över 1300 personer gripits i de pågående palestinavänliga universitetsprotesterna. Judiska studenter hotas och trakasseras. Precis som i Nazi-Tyskland på 1930-talet förvägras de att komma in eller ut från universiteten. De råds att inte besöka seminarier utan att förbli hemma. Även svenska studenter har nu inlett protester på flera lärosäten. Finns det en plats för judiskt liv i ett sådant samhälle?

  Det börjar med värderingar och det slutar med värderingar. Vilka värderingar bär man på ifall man firar Hamas blodiga attack på Israel? Detta gjordes i flera svenska städer samma dag som attacken ägde rum. Alltså långt innan Israel över huvud taget svarat på attacken.

  Man kan vara emot kriget i Gaza utan att ansvarsgöra och skuldbelägga svenska judar och nyttja antisemitiska stereotyper. På samma sätt som vi inte kollektivt skuldbelägger de ryssar, kineser eller iranier som bor i vårt land på grund av att vi inte gillar allt vad deras regimer gör i hemländerna, ska inte heller svenska judar behöva stå till svars för Israels politik. Staten Israel fattar inte alltid rätt beslut. Och det går att vara emot hur staten Israel agerar i dagsaktuella frågor utan att fira en blodig massaker med över 1100 mördade civila.

  Svenska judar måste få bo i trygghet och säkerhet.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Nytryck av boken ”Om detta må ni berätta”. Vi behöver en ny folkkampanj mot antisemitism
  • Att förnekelse av Förintelsen förbjuds
  • Även brott lägre ned på straffskalan, såsom de hatbrott svenska judar i dag behöver utstå, bör leda till utvisning

  Låt judar få leva fritt utan förföljelse i Sverige!

  Samuel Klippfalk, oppositionsråd (KD) i Solna
  Lars Adaktusson, tidigare riksdagsledamot och Europaparlamentariker

  Publicerad i Världen Idag.