• Med familjen i fokus

    Idag firas den internationella familjedagen! För oss kristdemokrater är familjen den grund som samhället står på.

    Varje familj är unik och därför måste varje familj ha makten att själva utforma sin egen vardag. Visst behövs det en aktiv familjepolitik som gör det enklare att få ihop livspusslet. KD vill t.ex. värdera upp föräldraskapet, öka familjers handlingsutrymme och bevara valfriheten i barnomsorgen. Men politiken ska stödja familjen – inte styra den!

    Trevlig helg, alla Solnafamiljer!