• Nej, KD har inte problem med antisemitism

    I partiledardebatten förra veckan påstod Magdalena Andersson att KD och den samlade högern har problem med antisemitism. Hon bygger sitt påstående utifrån en rapport från Forum för levande historia.

    I rapporten framgår det tydligt att man inte kan dra någon slutsats om antisemitisk problematik inom KD som parti.

    Vi kristdemokrater är tydliga med var vi står i frågan om människors lika och okränkbara värde. Partier kan inte styra över om en person med avvikande attityd väljer att sympatisera med dem.

    Däremot är vi direkt ansvariga och bör värderas utifrån hur vi skulle hantera en eventuell partimedlem och riksdagsledamot som uppdagas ha extremistiska kopplingar eller synsätt. Det är detta vi ställer (S) till svars för: deras hantering av bland annat Jamal El-Hajs samröre med Hamas.