• Nya reformer för Solnas äldre

  Kristdemokraterna i Solna vill göra det möjligt att få hemtjänstinsatser utan biståndsbedömning och bygga ett nytt äldreboende i norra Solna.

  I dagsläget måste Solnas äldre ansöka om hemtjänstinsatser, vilka sedan blir föremål för biståndsbedömning av kommunens tjänstemän. Kristdemokraterna anser att stadens äldre ska få ta del av en äldreomsorg man kan lita på med ett stort mått av självbestämmande.

  – Det är knappast troligt att en äldre Solnabo skulle be om hjälp med att duscha om han eller hon verkligen inte har det behovet, Solnas äldre bör behandlas med större värdighet än så, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden. 

  Om biståndsbedömningen för hemtjänstinsatser tas bort försvinner också en tröskel för att ta del av hjälp från hemtjänst. Att den äldres förmåga att själv duscha eller laga mat ska bli bedömd kan upplevas problematiskt.

  Kristdemokraterna i Solna vill också att ett nytt äldreboende byggs i Norra Solna, förslagsvis i Bagartorp.

  – Solna växer för varje år och vi kommer snart att vara i behov av ett nytt äldreboende. Då de flesta äldreboenden ligger södra delen av Solna är det hög tid för ett äldreboende i den norra delen av kommunen, säger Samuel Klippfalk.