• Ökad trygghet genom säkerhetszoner

  Det sprängs och skjuts likgiltigt på flera platser runtom i landet. I veckan rapporterades om två tonårstjejer som bar runt på sex skarpa handgranater i en kasse mitt i centrala Stockholm.

  Regeringen har nu presenterat förslag om säkerhetszoner, även kallat visitationszoner. Det innebär att polisen, under en viss tidsperiod, ska få visitera eller göra husrannsakningar av fordon utan krav på brottsmisstanke.

  Syftet är att hitta vapen och andra farliga föremål och på så sätt förebygga brott. För att få utföra visitationen ska det finnas en påtaglig risk för en skjutning eller sprängning i området, till följd av till exempel en gängkonflikt.

  Målet med säkerhetszonerna är att förhindra grova våldsbrott och öka tryggheten i ett högriskområde.

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 mars 2024.

  Foto: Polisen