• 🇺🇦 💬 🇸🇪 Oppositionen vill ge ukrainska flyktingar möjlighet att delta i SFI!

    För ett år sedan invaderades Ukraina, och tyvärr ser kriget ut att bli fortsatt långvarigt. För att ge ukrainarna som flytt till Solna bästa chanser att komma in i samhället vill vi i den borgerliga oppositionen ge dem möjlighet till SFI.

    I dagsläget tillåts inte de som tvingats fly Ukraina SFI-utbildning eftersom de innefattas av massflyktsdirektivet och därmed försvåras deras väg till integration. Ett 30-tal andra kommuner har redan gjort det möjligt för ukrainska medborgare att delta i SFI. Solna ska inte vara sämre.