• Realistisk och rättvis klimatomställning

    🇪🇺 EU behöver säkra en realistisk och rättvis klimatomställning.
    👨‍👩‍👧 Omställningen ska ske med folklig förankring och i takt med näringslivet – inte genom att lägga orimliga bördor på svenska familjer och företag.
    🔌 Europas oberoende måste stärkas: Alla EU-länder måste ta ansvar för sin energiförsörjning.
    🤝 Europa måste öka takten i kärnkraftsbygget genom EU-gemensam reaktorstypsprövning.
    🏭 KD vill att kandidatländer stegvis inkluderas i EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) redan innan de är fullvärdiga medlemmar i unionen.