• Regeringsprogram för det blågröna samarbetet i Solna 2019-2022

  Det blågröna styret i Solna (M, KD, L, C och MP) har tagit fram ett regeringsprogram för kommunen, vilket är en inriktning för det politiska arbetet under hela mandatperioden.

  Kristdemokraterna har fått in flera av sina vallöften och andra frågor som är prioriterade i regeringsprogrammet. Av dessa kan bland annat nämnas:

  • Tydliga och målinriktade prioriteringar om att aktivt minska barngrupperna i Solnas förskolor.
  • Arbeta för att hemtjänst ska kunna beviljas utan föregående biståndsbedömning.
  • Ett nytt äldreboende ska byggas i norra Solna.

  Hela programmet kan läsas här.