• Smartare lokalanvändning för starkare civilsamhälle

    Med Kristdemokraterna vid rodret fortsätter Solna stad sin samverkan med ideella organisationer med målet att skapa goda förutsättningar för ett starkare civilsamhälle. Många av omvårdnadsförvaltningens lokaler kvällar har tidigare stått tomma de tider inte kommunen har verksamhet i dem, främst kvällar och helger, trots att många föreningar skulle behöva tillgång till dem. Efter beslut i omvårdnadsnämnden den 22 januari får nu organisationer med verksamhet som riktar sig till omvårdnadsförvaltningens målgrupp, dvs äldre och funktionshindrade, möjlighet att kostnadsfritt nyttja lokalerna.

    –       Vi måste få till bättre nyttjande av stadens lokaler, till gagn för solnaborna. Vi har lokaler som används under dagtid, men som sedan står släckta och stängda, samtidigt som vi vet att många föreningar saknar lokaler att bedriva verksamhet i. Nu har vi öppnat upp för föreningar att nyttja lokalerna som ligger under min nämnds ansvar, och jag uppmanar andra nämnder att också se över sina lokaler och fundera på om de kan öppnas upp för att välkomna organisationer i Solna, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorgen.

    –       Det är inte bara kommunen som ägnar sig åt verksamhet som gagnar Solnaborna, i det civila samhället finns mycket kunskap och engagemang. Att underlätta för föreningar att få tillgång till lokaler att verka i är ett sätt att stödja det så viktiga ideella engagemanget. Utan det engagemanget skulle Solna vara så mycket fattigare, avslutar Malin Appelgren.