• Socialdemokraterna lovar runt men håller tunt

    Socialdemokraterna lovade i valet:
    🌹 Fler anställda i äldreomsorgen
    🌹 Slopade minutscheman
    🌹 Tak på max 10% timanställda och heltid som norm
    🥀 Hur blev det med det?